Е! 13300 HAMRISK

Eureka Projekat: „Kontekstualni adaptivni ekspertni sistem za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina”

Projekat u toku...

aplikacija za unos podataka iz upitnika v0.210901